top of page

manamE unakkurudi - Lyrics

manamE unakkurudi

raagam: kalyANi


Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 G3 R2 S

taaLam: Adi Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

manamE unakkurudi. ragA: kalyANi. Adi tALA. Arunagirinathar.

1: manamE unakkurudi pughalvEn enakkarugil varuvAi uraitta mozhi tavarAdE caraNam 2 mayil vAhanak-kaDavuL aDiyAr tamakk-arasu manamAyai aTra sukham ati bAlan caraNam 3 ninaivEd-unakkamarar shivalOkamiTTu mala nilai vErarukkavala prakAshan caraNam 4 niti kA namakk-urudi avarE para brahma nizhalALiyait-tozhudu varuvAyE caraNam 5 inamOd-orutti rupi nalamEr maraikkariya iLaiyOL oroppum iliniruvANi caraNam 6 enai INeDutta pugazh kalyANi pakkam urai idazh vENi appanuDai gurunAthA caraNam 7 munavOr tudittu malar mazhai pOl iraittu vara mudu sUrarait-talai koL murugOnE caraNam 8 mozhi pAghu muttu naghai mayilAL tanakk-urugum murugA tamizhp-puliyur perumALE

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page