top of page

manadai kavarnda - Lyrics

manadai kavarnda

raagam: nATakuranji


Aa:S R2 G3 M1 N2 D2 N2 P D2 N2 S Av: S N2 D2 M1 G3 M1 P M1 G3 R2 S

taaLam: Adi Composer: K.Hariharan. Language:

pallavi

manadai kavarnda mangaLAmbikaiyE unadu tiruvaDiyE sharaNam sharaNam ammA

anupallavi

anaittulagirkkum AdhAramAnavaLE ninaindu ninaindu nAn urugugugirEn ammA

caraNam anaivarkkum kATSi tandu Anandam tarubavaLE vinaigaLai aruttu kali piNI tIrppavaLE maNNaiyum veNNaiyum uNDa mAyak-kaNNan sOdariyE shivadAsan vaNangum kumbEshvaran madE

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page