top of page

mana kapATa - Lyrics

mana kapATa

raagam: tilang


Aa:S G3 M1 P N3 S Av: S N2 P M1 G3 S

taaLam: anga Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

mana kapATa. rAgA: tilang. anga tALA. Arunagirinathar.

1: mana kapAta pAtIra tana darAdharA rUpa madana rAja rAjIpa shara kOpa caraNam 2 varuNa pAtakAlOka taruNa shObhita AkAra magaLirODu shIrADi idamADik- caraNam 3 kunagu vEnai nANAdu tanaguvEnai vINAna kuraiya nEnai nAyEnai vinaiyEnai caraNam 4 koDiyanEnai OdAda kudalaiyEnai nADAda kuruDanEnai nI ALvadu oru nALE caraNam 5 anagha vAmana AkAra muni varAha mAl tEda ariya tAtai tAnEva madurEshan caraNam 6 ariya shAradA pItham adanil Eri IDEra akhila nAlum ArAyum iLaiyOnE caraNam 7 kanaka pAvanAkAra pavaLa kOmaLAkAra kaLaba shyAmaLAkAra mayil Erum caraNam 8 kaDavuLE krpAkAra kamala vEdanAkAra karuNai mEruvE dEvar perumALE

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Commentaires


bottom of page