top of page

kuncita pAdattai - Lyrics

kuncita pAdattai

raagam: kAmavardhani


Aa:S R1 G3 M2 P D1 N3 S Av: S N3 D1 P M2 G3 R1 S

taaLam: rUpaka Composer: GOpaalakrishna Bhaaratiyaar Language:

pallavi

kuncita pAdattai tArum cancala bhAvattai tIrum

anupallavi

shenshilam pashaiyak-kanaka sabhai tanil jheNu tattaka jheNu taddhimi dhimi tattOmenrAADiya

caraNam 1 nenjirk-kavalaiyai Atrum inda vanjap-piraviyai mATrum nALum vanci shivakAmi valli magizhndiDum tajjham takajham tarikiTa tOmenrADiya caraNam 2 sharaNamenringE nAn vandEn janaja maraNattinAl migha nondEn andak-karaNak- kalmaSangaL pOkkiyE kAttiDum indirar vAnavar mAmuni vandu nidam tudi sheidiDum caraNam 3 bAlakrSNan tozhum pAdA mukti nAlvarukkudaviya nAthA endan mElE krpai sheidu veTri aLittiDum attanE kartanE shuddhanE ittanai nirtanam sheidiDum

3 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page