top of page

karuNai seyya gati - Lyrics

karuNai seyya gati

raagam: dharmavati


Aa:S R2 G2 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 G2 R2 S

taaLam: rUpaka Composer: D.Pattammal Language:

pallavi

karuNai seyya gati enakkArayyA shollayyA murugayyA

anupallavi

karuNAkaranE kazhugAcalanE kaNamum unai maravEn gAnavaLLi lOlanE

caraNam kAma krOda lObha mOham aNugAmal ennaik-kAttaruL kAlan vanda pOdu undan kAliNai tanai nAda sheivAi sOmasundararuDan shivakAma sundariyum magizndiDum mAmarakata mayUra vAhanA manamOhanA

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page