top of page

kaNNaki dEvi - Lyrics

kaNNaki dEvi

raagam: khamsAnandi

taaLam: rUpaka Composer: K.S.Krishnamurti Language:

pallavi

kaNNaki dEvi (vIrak-) unadu kazhaliNait-tuNaiyenak-karudinEn aruL puri

anupallavi

maNNilE karpin mahimaiyE oru peNNuruk-koNDu vandadOvena eNNiyE inda vaiyamellAm EtriyE dinam pOTriyE vaNangiDum

caraNam innuyirk-kAdalan tannuyirk-kavarnda mannavan uyir tanai mAittu madurai tannaiyum erimUTTip-patiyuDan viNNagam senra vIra shentamizhk-

3 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

コメント


bottom of page