top of page

kala kalena - Lyrics

kala kalena


Aa:S M1 P D2 N2 D2 S Av: S N2 D2 P M1 S

taaLam: Adi Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

kala kalena. rAgA: kuntalavarALi. Adi tALA. Arunagirinathar.

1: kala kalena shila kalaigaL pidaTruvad-ozhivad-unai sirid-uraiyAdE caraNam 2 karu vazhi tattiya maDuva tanir pughu kaDu naragukk-iDai iDaivIzhA caraNam 3 ulagu tanir pala piravi tarittara uzhalvadu viTTiniyaDi nAyEn caraNam 4 unadaDimait-tiraL adaninum uTpaDa ubhaya malarp-padam aruLvAyE caraNam 5 kulagiri poTTezha alai kaDal vaTriDa nisicaranaip-poru mayil vIrA caraNam 6 guNatara vittaga kumara punattiDai kura maghaLaip-puNar maNi mArbA caraNam 7 alai punalitravazh vaLai nilavait-taru maNi tiruvak-karai uraivOnE caraNam 8 aDiyavar iccaiyil evai evai uTrana avai taru vittaruL perumALE

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page