top of page

jnAna dEshikan shiva - Lyrics

jnAna dEshikan shiva


Aa:S G3 M1 P S Av: S N2 D2 M1 G3 R2 S

taaLam: rUpaka Composer: K.S.Krishnamurti Language:

pallavi

jnAna dEshikan shiva jnAna dEshikan mei jnAniyarum uyar vAnavarum tava mOnigaLum kavi vANargaLum pugazh

anupallavi

kAnak-kurattiyaik-kaNDu uLak-kAdal mayakkam koNDu mAninait-turattiDum vEDanum vEngaiyum vaLaiyal ceTTiyum kizhava vaDivamum punainda mei

caraNam amarar paDait-talaimaiyEtru asurargaLin pagaiyai tIrttu amaiyum arupaDai vITTinil amarndu aDiyavarkk-aruL seyyum guha guruparan ennum

3 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comentários


bottom of page