top of page

jagamengum un - Lyrics

jagamengum un

raagam: AbhOgi


Aa:S R2 G2 M1 D2 S Av: S D2 M1 G2 R2 S

taaLam: Adi Composer: Haimavati Tyagarajan Language:

pallavi

jagamengum un pugazh pADudE jagannAthA unaikkaNDu uyir yAvum kaLI koNDu

anupallavi

mukham nAlum paDaittOnum mUvulagai aLandOnum muDivillA ninnuruvai muyanru muyanru kANgilarE

caraNam iha param iraNDilum tuNaiyena nambuvOr sukham peruvAr aham magizhvAr jagajYotiyAi viLangum jagadIshA unaik-kaNDu khaga vAhanan tangai haimavatiyum pOTra

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page