top of page

hanumanai anudinam - Lyrics

hanumanai anudinam

raagam: rAgamAlikA

taaLam: jhampa Composer: Guru Surajananda. Language:

pallavi

(rAgA: madhuvanti)

Aa:S G2 M2 P N3 S Av: S N3 D2 P M2 G2 R2 S

hanumanai anudinam. rAgamAlikA. jhampa tALA. Guru Surajananda. (rAgA: madhuvanti)

1: hanumanai anudinam ninai manamE vidhivinai maraindiDum idu nijamE caraNam 2 (rAgA: bAgEshrI)

Aa:S G2 M1 D2 N2 S Av: S N2 D2 M1 P D2 G2 M1 R2 S

dinam dinam tavarugaL sheiginrOm manam guNam mAriyE naDakkinrOm paNam maNam enrE tavikkinrOm guNanidhi hanumanai marakkinrOm caraNam 3 (rAgA: sindhubhairavi)

Aa:S R2 G2 M1 G2 P D1 N2 S Av: N2 D1 P M1 G2 R1 S N2 S

bhaktikku mudaliDam tandavan sattiya rAmanaik-kavarndavan bhaktarin uLLattil niraindavan bhaktiyin tilakamAi uyarndavan caraNam 4 (rAgA: rEvati)

Aa:S R1 M1 P N2 S Av: S N2 P M1 R1 S

rAma rAma ena bhajippavan rAman sEvaiyai rasippavan rAma nAmattai pusippavan rAma pAdattil vasippavan

9 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page