top of page

gurudattA tU bhAgya - Lyrics

gurudattA tU bhAgya

raagam: ?

taaLam: Unknown Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

gurudattA tU bhagya vidhAtA tAt mAt aur bandhU bhrAtA

caraNam 1 vEdOn kI bANI tujh sE hI AyI upaniSad jaisE tErI parachAyI purANOn nE tErI kIrti gAyI jag kO tUnE gurutatva dikhAyI caraNam 2 brahmakO mAyA se tUnE chuDAyI dEvEndra kO svarga vApas dilAyI kArtavIrya kO aSTasiddhi dE DAlI parashurAm kO rahasya tripurA batAyI caraNam 3 yadurAj kO avadhUta gItA sunAyI prahlAd kO ajagar kI tatva samajhAyI alarka kO tUnE gItA sikhAyI viSNudatta nE tujhsE upadEsha pAyI caraNam 4 smaraN mAtra sE tU tuSTa hO jAvE dukhiyArOn kE sArE kaSTa miTAvE niSkAm bhakti sE jO tujh kO dhyAvE saccidAnand pad us kO mil jAvE

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page