top of page

gAnamE manadin kavalai - Lyrics

gAnamE manadin kavalai

raagam: kApi


Aa:S R2 M1 P N3 S Av: S N2 D2 N2 P M1 G2 R2 S

taaLam: Adi Composer: K.S.Krishnamurti Language:

pallavi

gAnamE manadin kavalai ellAm pOkkik-kaLippuNDAkkum ulagil inba

anupallavi

jnAnamillAda Or jIvanillai ena mun jnAlam ariyak-kaNNan tAn isaittAn vENu

caraNam vAnavarum bhuvi mAndarum kuzhaviyum vaLar mukhilum Urvana tAvaramum kallum kAnagam vAzhttiDum vilangugaLum maTrum gaganattE senriDum paravaigaLum virumbum

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page