top of page

gajamukha mUSika vAhanA - Lyrics

gajamukha mUSika vAhanA

raagam: amrtavarSiNi


Aa:S G3 M2 P N3 S Av: S N3 P M2 G3 S

taaLam: Adi Composer: Brazil Subramaniam. Language:

pallavi

gajamukha mUSika vAhanA pankaja pada pArvati bAlanE

anupallavi

bhajanai seidu paNiyum bhaktarai nija vazhi kATTiyE nEsittiDum

caraNam takataka enrADum shivanuDan dhimidhimi enrADiDum kOlam nEril kaNDu kaLikka vENDum nIr mEl ezhuttu pOl nINDi viDAmalE ninmEl sabhakti ninaikka seiguvAi

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page