top of page

gajamukha gaNanAthan - Lyrics

gajamukha gaNanAthan

raagam: latAngi


Aa:S R2 G3 M2 P D1 N3 S Av: S N3 D1 P M2 G3 R2 S

taaLam: Adi Composer: D.Pattammal Language:

pallavi

gajamukha gaNanAthan tuNai varuvAn kAlamum namadu tuyargaLai tIrppAn

anupallavi

nijadAsa varadan ninaikkum varam aLippAn nidam avan tiruppAdam maravAdu tudi manamE

caraNam tandai tAyum inda dAraNiyum onrena tambikkuNarttiya tumbikkaiyOnE anda kandanukku nangai vaLLiyai nADa vindai pala puriya vandudavi sheida

16 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page