top of page

Evinai nErvizhi - Lyrics

Evinai nErvizhi

raagam: valaji


Aa:S G3 P D2 N2 S Av: S N2 D2 P G3 S

taaLam: Adi Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

Evinai nErvizhi. rAgA: valaji / kAmavardhani. Adi tALA. Arunagirinathar.

1: Evinai nErvizhi mAdarai mEviya Edhanai mUDhanai neri pENA caraNam 2 hInanai vINanai yEDezhu tAm uzhu Ezhaiyai mOzhayai aghalA nIL caraNam 3 mAvinai mUDiya nOi piNiyALanai vAimai ilAdanai igazhAdE caraNam 4 mAmaNi nUpura shItaLa tAL tani vAzhvura Ivadum orunALE caraNam 5 nAvalar pADiya nUlishaiyAl varu nAradanAr pughal kura mAdai caraNam 6 nADiye kAniDai kUDiya sEvaka nAyaka mAmayil uDaiyOnE caraNam 7 dEvi manOmaNi Ayi parAparai tEn mozhiyAL taru shiriyOnE caraNam 8 shENuyar shOlaiyin IzhalilE tigazh shIralai vAi varu perumALE

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Bình luận


bottom of page