top of page

entahO vallabhA - Lyrics

entahO vallabhA

raagam: asAvEri


Aa:S R1 M1 P D1 S Av: S N2 S P D1 M1 P R1 G2 R1 S

taaLam: Adi Composer: Iraiyamman Thampi Language:

pallavi

entahO vallabhA innEram maunAbhAvam entaparAdharam ceitu jnAn

anupallavi

cendArsAyakA sandapartODu kAntAlAyun mUpAndE vannE

caraNam malli gandhavum manda pAvanan tAnum collArArna candra shObhaiyum nalla samayam idum uLLa sharanudaiya tellum agadalirilil villaiyil kUkoDuttum

3 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page