top of page

enta bhAramu - Lyrics

enta bhAramu

raagam: jayantashri


Aa:S G2 M1 D1 N2 S Av: S N2 D1 M1 P M1 G2 S

taaLam: Adi Composer: Ashok Madhav Language:

pallavi

enta bhAramu dEvA nannu brOva sannutAnga shrI mahA prabhO

anupallavi

santatamu nI pAda dhyAnamu jEsina sundara vadana sUryakula bhuSaNa

caraNam kAruNya mUrtiyani nIpai nammina vArigi vEgamE rakSimpa rAlEdA paramAtma nI bhakta janAdhara bharaNi sannuta sItA manOharA

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page