top of page

engum nirainda - Lyrics

engum nirainda

raagam: jaganmOhini


Aa:S G3 M1 P N3 S Av: S N3 P M1 G3 R1 S

taaLam: k/cApu Composer: M.M.DanDapaaNi DEshikar Language:

pallavi

engum nirainda iraivan oruvan endaiyum tAyumAi ennuyir vAzhbavan

anupallavi

pongu pErinba ishaip-pudalvar tam avaiyinil pudumaiyum pazhamaiyum pOTriyE vaLarppavan

caraNam kallinuL maNIyAghik-karuttinil shuvayAghi kAviya shOlaiyinil karpanai malarAgi shollin nuN poruLAgi shol vaDivamumAgi shuDaroLiyAgi engum shUzh nilai tAnAgi

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page