top of page

dhIm tananana udana - Lyrics

dhIm tananana udana

raagam: hamsAnandi


Aa:S R1 G3 M2 D2 N3 S Av: S N3 D2 M2 G3 R1 S

taaLam: Adi Composer: K.N.Dandayudapani Pillai Language:

pallavi

dhIm tananana udana dhIm dhIm dhIranA tillANa tajham jham tana dhirana

anupallavi

nAdhiru dhiru tAni tom dhiru dhiru tAni dhiru dhiru tAni udara tAni tatara tAni sA* ni dha tattit-taLAngu takatit-taLAngu dhIttAm takatiku tadingiNatom dhIttAm takatiku tadingiNatom dhIttAm takatiku tadingiNatom

caraNam Adi kalaiyin mEl Aval koNDu nAn ADiyum pADiyum alaindEnE nIti vazhuvAdu vAzha varam tArum naTEsanE shivakAmi nEsanE tAmta Nakuta sa ni dha ma taka takiTa dhIm tajham ma gA tanum ga ma dha ni tajEku ni dha ma ga taNEku dha ma ga ri tarEku ma ga ri ni takunda ri ga ma ni taNaku jhaNaku taka dhA ni ri sA taNaku jhaNaku taka dhA ni ri sA tarita taNata ni dha ni sa ri ri tadingiNatAn ri sA ni dha mA tadingiNatom

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page