top of page

dhIm nadhru (t) - Lyrics

dhIm nadhru (t)

raagam: kApi


Aa:S R2 M1 P N3 S Av: S N2 D2 N2 P M1 G2 R2 S

taaLam: Adi Composer: Chinniah (TQ). Language:

pallavi

dhIm nadhru dhIm dhIm tanana tatara tAni udana dhIm dhIm tanana

anupallavi

nAdhru dhir dhIm tom dhri dhIm dhImta nadhiranA udana tOm tatananam tOm tanana (sholkaTTu svara) tAhata jhom tarikiTa taka takaNaka takajhoNu taka dhimi takum tarikiTa taka dhittiLAngu takatOm taLAngu takatOm tadingiNatOm

caraNam shrIkara suguNa gambhIra karuNAkarA shrtajana mandArA shrI cAmarAjEndra kavijana samAja bhOjarUpa vidhita manasija

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page