top of page

dEsham tAn namadu - Lyrics

dEsham tAn namadu

raagam: darbAr


Aa:S R2 M1 P D2 N2 S Av: R2 S N2 S D2 P M1 R2 G2 G2 R2 S

taaLam: Adi Composer: K.S.Krishnamurti Language:

pallavi

dEsham tAn namadu deivam adanai dinamum pugazhndu vandanai seivOm

anupallavi

vIsum alai kaDal kizhakkum mErkkum viLangum kumari terkkum himayam vaDakkum shUzhum

caraNam 1 gangai yamunai gOdAvari sindhu kAviri krSNA kiLai palavAi virindu engum ezhil kulungum iyarkkai nalam sirandu iniya payir vaLamum kani vagai niraindu nalgum caraNam 2 tangam mudal panca lOkak-kanigaLum taraLam mudal uyar navamaNit-tiralgaLum sangItam cirpam Oviyak-kalaigaLum dharaNi pugazh kavitaik-kAviyangaLum niraiyum caraNam 3 shankarar buddhar rAmAnujar vaLLuvar tava munivar palar vagutta nanneri vazhi tungam uyarttiDum aNNaL mahAtmA tUimaiyum vAimaiyum toDarndiDum bhArata

7 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page