top of page

datta tUhi vidhi - Lyrics

datta tUhi vidhi

raagam: ?

taaLam: Unknown Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

datta tUhi vidhi tUhi vidhAn har muskil kO kar AsAn

caraNam 1 dattAtrEya kE rUp mEn tU sahyAdri par virAjamAn anaghA yOgamA kE sanga aSTa siddhi kA de varadAn caraNam 2 tUhI sundar tU balavAn tUhI nidhi hai tU dhanavAn tUhI nirmal jnAn kI khAn?tUhI dEvOttam guNavAn caraNam 3 mAnav hO yA dAnav hO rSi muni narapati surapati hO tErI sharaN mEn AyE jO saccidAnand kO pAyEvO

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comentários


bottom of page