top of page

cintaiyaik-kavarndiDum - Lyrics

cintaiyaik-kavarndiDum

raagam: cenjuruTi


Aa:D2 S R2 G3 M1 P D2 N2 Av: N2 D2 P M1 G3 R2 S N2 D2 P D2 S

taaLam: m/Eka Composer: K.S.Krishnamurti Language:

pallavi

cintaiyaik-kavarndiDum. rAgA: cenjuruTi. m/Eka tALA. K.S.Krishnamurti. (kaNNigaL)

1: cintaiyaik-kavarndiDumen amizh nATTai inda janamattirk-kANbEnO endan antiya kAlam varai anniyar nATTilaiyE nonduyir vIzhvEnO caraNam 2 gangaik-kAvEri yamunai gOdAvariyODinnum kaNakkillA nadiyODi engum pongum sezhumaiyum kaLippum tarum en janma bhUmiyak-kANbEnO caraNam 3 shirpam Oviyam gItam kAviyamODu pala sIr migum kalai mEvi iNai sembariya enadu selvat-tamizhttAi nATTai darishittu magizhvEnO caraNam 4 ponnum navamaNiyODinnum pala poruLgaL polivurum tamizh nATTai endan kaNNArak-kANAmal en vAzh nALai vINE kazhittingu maDivEnO

3 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page