top of page

brahma viSNu mahEshvara - Lyrics

brahma viSNu mahEshvara

raagam: kanakAngi


Aa:S R1 G1 M1 P D1 N1 S Av: S N1 D1 P M1 G1 R1 S

taaLam: Adi Composer: K.Ramaraj Language:

pallavi

brahma vishNu mahEshvara hamsanE immayilum maru mayilum ummai maravEn

anupallavi

kanma vinai kaLayum tiruvuruvE cinmayanE shivashankara sadguruvE

caraNam tanai tAn uNarum tattuva bOdhanE unai dhyAnam shEida uL manam teLivurumE kanakAngi annai kAmAkSiyin iNai tAL tuNai ena tudittOr tuyar tIrkum

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page