top of page

bilahari rAgap-pirappinai (lng) - Lyrics

bilahari rAgap-pirappinai (lng)

raagam: bilahari


Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: t/tripuTa Composer: Ponniah PiLLai Language:

pallavi


bilahari rAgap-pirappinai kELnin dhIra shankarAbharaNattininrum pirandadE auDava sampUrNamenum peyar koND-ulagir pENappaDum pAThAngam enap- paghardarkkuriyadu ArOsaiyinir sa ri ga pa dha sa* amarOsaiyinir sa* ni dha pa ma ga ri sa ena ninrinimai vaLamighat-taruvadu kAlaiyir pADakkarugadu nallisaiyE

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page