top of page

bhAvayEha rangadhAma gEhinIm - Lyrics

bhAvayEha rangadhAma gEhinIm

raagam: shrI


Aa:S R2 M1 P N2 S Av: S N2 P D2 N2 P M1 R2 G2 R2 S

taaLam: t/rUpaka Composer: K.N.Srinivasan. Language:

pallavi

bhAvayEha rangadhAma gEhinIm bhaktiyuta mAnasa prasAdinIm

anupallavi

dEvadEva hrt pradEsha bhAsvarIm divya hEma ratnasrag vibhUSiNIm

caraNam kavErajA taTasta mandirAlayAm karENu brnda vandinAda bOdhinIm shivEtarAdi nigraha svabhAvinIm shrI yatIndra darshana pravarttinIm

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page