top of page

bhAramA I bAluni - Lyrics

bhAramA I bAluni

raagam: hamsanAda


Aa:S R2 M2 P D3 N3 S Av: S N3 D3 P M2 R2 S

taaLam: Adi Composer: G.N.Baalasubramaniam Language:

pallavi

bhAramA I bAluni brOva parAshakti patita pAvani

anupallavi

sArasAkSi sakala lOkamula samrakSika lEdA

caraNam ghOra bhaya sAgara taraNi gOvinda hrdaya vAsini mAra dahana citta manOhari mAm pAlaya sadA shankari

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

تعليقات


bottom of page