top of page

bhakti seiguvIrE - Lyrics

bhakti seiguvIrE

raagam: tODi


Aa:S R1 G2 M1 P D1 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S

taaLam: Adi Composer: GOpaalakrishna Bhaaratiyaar Language:

pallavi

bhakti seiguvIrE naTEshanap bhakti sheiguvIrE

anupallavi

atti mukhanip-peTra uttamanai viDa nittiya dEvan pOl maTravarillai enru

caraNam 1 sAmam atharvaNam rg yajurvEdam shATrum upanishattum tarpparan haranenru EmArAmal sholli inburudalE ninru EvargaLm ariyavE ibbhuvi tanil ninru caraNam 2 Agamam iruvatteTTAdi purANamum ayan gItai mudalAna ananta smrtigaLum bhAgamAgiya bhraman oruvanenru paNbuDan uraittiDum pAnmaiayadAi ninru caraNam 3 gautamar mudalAna iruDigaL anaivarum kEshavan tozhum padam gatiyenradu dinamum bhvanattil pOTriyE EttinadAl ivar pugazhum puNNiya padam porundinAr enbadAm caraNam 4 harihayan indiran mudalAna dEvarum haranaDi tannaiyE anbAi pUjittadAl parivuDan avar shelvam pazhudu varAmalE pAlittAr shivanenru bhaktar sholluvadanAlE caraNam 5 vyAsa munivarum avaraDiyArgaLum viSNu paramenru viLambinadAl munnam gayA kAshi gangaik-karaiyirk-kaiyizhandu kallAittAnE avar shamaindadanAlEyum caraNam 6 tillai ambalam tanil tiru naTamADiDum dEvAdi dEvanai dinam paNindEttiyE allAl samsArak-kaDalil azhundAmal Anandak-kUttugaL ADikkoNDu nIngaL

5 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page