top of page

bhaja mAnasa rAmam - Lyrics

bhaja mAnasa rAmam

raagam: vAgadIshvari


Aa:S R3 G3 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D2 P M1 G3 R3 S

taaLam: Adi Composer: C.Rangiah Language:

pallavi

bhaja mAnasa rAmam bhujagAdhipati shayanam

anupallavi

aja mukha vanditam sujana mandAram rAjakumAram rAjarAjEshvaram

caraNam kara pallava dhrta kOdaNDarAmam sura muni vanditam tAraka nAmam ghOra rAvaNa mukha danuja vidAraNam vara rAganuta ranga vAgadIshvaram

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page