top of page

bhairava mAm - Lyrics

bhairava mAm

raagam: naTabhairavi


Aa:S R2 G2 M1 P D1 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S

taaLam: rUpaka Composer: C.Rangiah Language:

pallavi

bhairava mAm paripAlaya karuNAkara shankara girijAvara smara sundara gara kandara paramEshvarA

anupallavi

paripUjita pada pankaja ari mardana tripura harA smarahara ravishashi pAvana namanA sura muninuta harA

caraNam shashitOddUlilita dEha digambara gangAdharA bhAsura ahi bhUSita kandarA candrashEkharA bhUsura vara paripUjita annapUrNEshvarA dAsa ranga sEvita kAshI vishvEshvarA

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page