top of page

ayyanai ninai manamE - Lyrics

ayyanai ninai manamE

raagam: AbhOgi


Aa:S R2 G2 M1 D2 S Av: S D2 M1 G2 R2 S

taaLam: Adi Composer: K.J.Govindarajan. Language:

pallavi

ayyanai ninai manamE dinamE svAmi shabarigiri vAsa

anupallavi

ivvulagam uyya uditta jyOtiyAm nanmaiyum nATTaiyum kAttiDavE shabari

caraNam poi ulagai mei ulagAkkiya bOdham nirainda makkaLai gItam pADa vaittAi vAn puli vAhanarE vinai tIrkkum vittagarE sharaNam sharaNam sharaNam en ayyappA

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page