top of page

ayyA enakkoru - Lyrics

ayyA enakkoru


Aa:S R1 G3 M1 P D1 N3 S Av: S N3 D1 P M1 G3 R1 S

taaLam: Adi Composer: K.S.Minakshisundaram Pillai. Language:

pallavi

ayyA enakkoru varamaruLE Adi paramporuLE veLiyE

anupallavi

poyyAgiya inda bhUtala nilaiyE pollAda shUdargaL solladu vilaiyE

caraNam 1 tandaiyAdamar dAram sandaiyin kUTTamE endaiyE iyamavar tEDiya tETTamE cintai kuLira ninra tirumukha nATTamE citsabhaiyil naTamADiya shrESTamE caraNam 2 nanrivaittIvai enrumE teriyEn jnAna nal mArgam senrumE ariyEn inbura mInAkSiyin sEvaDi tozhudEn tIvinaip-pOkki en cittamE shuzhuvEn

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page