top of page

avar varuvArO - Lyrics

avar varuvArO

raagam: mukhAri


Aa:S R2 M1 P N2 D2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S

taaLam: Adi Composer: Ghanam Krishna Aiyyar Language:

pallavi

avar varuvArO nAn varavA ennaDi shollaDi alankrta puruSa mEru

anupallavi

tavangaL sheidu veghu pUjA phalamuDanE sAmi ranga bhUpAlan bAlar nava mOhanAngi nAnenru eNNuvArE nAthan kacci kalyANaranga durai

caraNam 1 duraiyE nimiSam pArAmal manamum tONAdellAm tONudE en sheivEnaDi kuraiyai unranuDan shonnEn kOkilamE kUTTI vaikkak-kOdaiyE unaippOluNDO araiyil kalai irAmarp-puram pAgudE Aham nOgudE dAham uNDAgudE pareparenru dEha muzhudum UrudE pArkka mathanan kaNaiyum vandu nErudE caraNam 2 engEyAghilum kiDaikkumO avar pOlavE en arumai arinda maharAjaraDi ingitam terinda sangIta lOlar EndizhaiyE enakku mighavum sukahm tandu kankaNam kaTTina nAL mudalAghavE kaDindu vArttai shonnadillai pirindadillai kongai iraNDum konji vimmIrudE konjik-konji aparanjitamE inganE

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page