top of page

atishayamonru - Lyrics

atishayamonru


Aa:S R2 G3 M1 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: aTa Composer: GOpaalakrishna Bhaaratiyaar Language:

pallavi

atishayamonru. rAgA: shankarAbharaNa. aTa tALA. Gopalakrishna Bharati.

1: atishayamonru kELappA dIkSitarE arthArat-tirip-pOdilennE enran mati paravashamAghat-tudi maruvum pala vANan kanavil vandAr uLLE vAstavam enakkum inda vaNNamAghak-kanavil vanduraittAr arindEn nADi udayAstayamAgum munna maruT-paDikku amaippaduttamam enrArOdi appOdu angu vanda appaNNa dIkSitar AmAm iduvum niscayam tAn enkon ceppiya shorp-paDi shen tI vaLarttiDa sheyya vENDum avashiyam tAn avashiyam engirIr kAriyam teriyAmal ArukkaDukkumOr pulaiyan shiranda tava shrESTar shUzhndalattin varuvadarkkut-talai pattO avan vandAl alaivan bhaktiyuLLavanE paramanukkuyir tOzhan patanjali pulipAdar sAkSi shivan cittattin padi sheidu janajak-karai kaDappOm teLivIr ningaL inda sUkSi enrAr angu shivashankara dIkSitar innamum tAmsamEdO nIcan onrum tiru sannadhikku varuvadarkku oru kAlum-kaTkuttaghAdO shollum enrAravarAm enrArungaTkku cittattiluLLa sandEham teLiya allum paghalum OyAmalE shAttiram ArAivadarkkumanOrcAgam tarum paDi pEshi sandEham teLivadu takkadenr-uraitta mozhiyE nambip- perum kUTTamAghavE kUDi sherAr avar bhEdamarattakka vazhiyE

3 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page