top of page

Ashai nAlu - Lyrics

Ashai nAlu

raagam: bhImpaLAs


Aa:N2 S G2 M1 P N2 S Av: S N2 D2 P M1 G2 R2 S

taaLam: bhImpaLAs. Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

Ashai nAlu. rAgA: bhImpaLAs. angatALA. Arunagirinathar.

1: Asai nAlu caturak-kamalam uTrin oLi vIsi ODi iru pakkamoD- ura cel vaLi Aval kUra maN mudar jalaja por-sabhaiyum induvAgai caraNam 2 Ara mUNupatiyir koLa nirutti veLi Aru jyOti nurupattin uDan eTTu idazhAgi Ezhum aLaviTT-aruNa virpatiyin vindu nAtha caraNam 3 Oshai sAlum oru shaddam adhikap-padikamOdu kUdi orumitt- amuda siddhiyoDum Odu vEdacara shakti aDiyuTra tiru nandiyUDE caraNam 4 Umai Enai oLirvittunadu mukti pera mUla vAsal veLi viTT-unad- urattil oLir yOga bhEda vaghai eTTum idiloTTum vaghai inru tArAi caraNam 5 vAsi vANigan enak-kudirai viTru magizhvAda vUran aDimaik-koLuk- krpaik-kaDavuL mAzhai rUpan mukhamatti kaividat-taruNa shengaiyALi caraNam 6 vAgu pAdiyurai shakti gaurikku talaivAyin mAdu tughir paccai vaDivi shivai en mAsu sErezhu pirappaiyum arutta umai tanda vAzhvE caraNam 7 kAsi rAmeshvram ratnagiri sarpagiri ArUr vElUr devur kacci maduraip-pariyal kAvai mUdur aruNagiri tiruttaNiyal sendil nAgai caraNam 8 kAzhi vELUr pazhani giri kurukkai tiru nAvalUr tiru veNeip-patiyin mikka tigazh kADal shOlai vaLar verpil urai muttar pugazh tambirAnE

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page