top of page

ArUr tanil vAzhum (pv) - Lyrics

ArUr tanil vAzhum (pv)

raagam: hamsAnandi


Aa:S R1 G3 M2 D2 N3 S Av: S N3 D2 M2 G3 R1 S

taaLam: Adi Composer: K.J.Govindarajan. Language:

pallavi

ArUr tanil vAzhum ambikE tiru tyAgEshan magizhum kamalAmbikE oru taram Aginum darishanam taruvAi irukaNam enadu idayattuLLE

anupallavi

himarAjan maghaLE himAdri tAyE umAmahEshvari umaiyavaLE tErODum vIdiyil azhagu ratham sella uyir pirinda kanrin

caraNam Adi svarUpiNi hamsanantini pada malar paNindOm parama kalyANi 1: OmkAra rUpiNI nI ingaruL purivAi caraNam 2 tIrtha kariyinilE AruDaip-piLLai azha pArttu padariyE pAl uNavu tandavaLE caraNam 3 vEdam pugazhum vEdanAyaki shankari kripAkari sangIta priya shyAmaLAmbikE mangAda pugazh taruNam ammA mahiSa sUrasamhAriNi mahAdEvi durgE paramEshvari caraNam 4 sa* ; ni ri* , ni ri* sa* ni dha ma ga ri sa *ni *dha , ni ri , ma ga ri sa , ri ga ma dha ni sa* ri* sa* ni dha ma ga , ma dha ma ga ri sa *ni , sa ri sa *ni *dha *ni sa , *ni sa ri ga , ma dha ni sa* ri* ga ma , ga* ri sa* ni sa* , ; ri* sa* ni ri* sa* ni dha ma dha , ; sa* ni dha ni dha ma dha ni

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page