top of page

aruLvAi angayarkkaNNiyE - Lyrics

aruLvAi angayarkkaNNiyE

raagam: dharmavati


Aa:S R2 G2 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 G2 R2 S

taaLam: k/cApu Composer: M.M.DanDapaaNi DEshikar Language:

pallavi

aruLvAi angayarkkaNNiyE en annaiyE

anupallavi

aruvAghi uruvAghi aghattil ezhum poruLAgh tiruvArnda tIntamizh teLLamuda shelviyE

caraNam 1 taNamai aram tALANmai takkOrin tava neriyum tAyanbu nallozhukkam tannalamilA sheyalum uNmai uyar guNangaLellAm uLLamadilE tigazha uyyum vazhi kATTi enak-kuTra tuNaiyAghi enrum caraNam 2 nallOrin nirai mozhiyai nADOrum navinriDavum nATTilurai makkaLin pAl nanmai peTrOngiDavum allum ellum unai ninaindu agham kuzhaindu pOTriDavum avaiyarindu ishai pADa Alvinaiyum arivum tand- caraNam 3 palkalaiyinilakkaNangaL paNbAi arindiDavum pAvilurum nark-karuttaip-paNNAghap-pozhindiDavum shol vaNakkam uDaiyOrai shUzhAmal aghanriDavum shUzh nilaimai tanai arindu shuTramuDan vAzhndirukka

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page