top of page

ArErE nArAyaNa nAradAdi (lng) - Lyrics

ArErE nArAyaNa nAradAdi (lng)

raagam: dEvakriyA


Aa:S R2 M1 P N2 S Av: S N2 D1 N P M1 G2 R2 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


ArErE nArAyaNa nAradAdi vinuturErE catuhshruti riSabha sAdhAraNa gAndhAra kaishiki svara itara shuddha ArOha pa varja vakra avarOha sampUrNa vakra madhyarAga sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta naTabhairavui mEla janita dEvakriyA rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page