top of page

ArErE kamalaja mukhya (lng) - Lyrics

ArErE kamalaja mukhya (lng)

raagam: sAlanganATa


Aa:S R1 M1 P D1 S Av: S D1 P G3 R1 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


ArErE kamalaja mukhya suravara parama mauni sannuturE antara gAndhAra kAkali svara itara shuddha ArOha ga ni varja vakra avarOha sampUrNa vakra sama viSamagati sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta mAyAmALavagauLa mEla janita sAlanganATa rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page