top of page

arE shrIsha shrInivAsa (lng) - Lyrics

arE shrIsha shrInivAsa (lng)

raagam: bhOgIshvari

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


arE shrIsha shrInivAsa dAsAnukUlurErE catuhshruti riSabha antara gAndhAra prati madhyama catuhshruti dhaivata svara kaishiki niSAda itara shuddha ArOha ma varja vakra avarOha sampUrNa sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta vAcaspati mEla janita bhOgIshvari rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page