top of page

arE buddhAvatAra puNya - Lyrics

arE buddhAvatAra puNya

raagam: gandharva


Aa:M2 P D3 N3 S R1 G1 Av: R1 S N3 P M2 P

taaLam: tripuT Composer: Govindacharya Language:

pallavi


arE buddhAvatAra puNya sharIrurErE prati madhyama SaTshruti dhaivata svara kAkali niSAda itara shuddha ArOha sampUrNa avarOha dha varjita madhyarAga sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta raghupriya mEla janita gandharva rAgamavadhASraya shrI rAma namO namO

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page