top of page

ardhanArIshvaram smarEham - Lyrics

ardhanArIshvaram smarEham

raagam: bauLi


Aa:S R1 G3 P D1 S Av: S N3 D1 P G3 R1 S

taaLam: Adi Composer: Indira Natesan. Language:

pallavi

ardhanArIshvaram smarEham Ashrita bhakta hrdaya kamala vAsam

anupallavi

adbhuta sundara mandahAsa vadanam jaTAdhara sOma kalAdhara maunam

caraNam shivakAmi samEta cidambarEsham prasIda prasIda riSabhArUDam bhavarOga nivAraN gangAdharam jyOtirmaya kAmakOTi kAmAkSi mAmava

3 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page