top of page

annamE nAn enna seivEn - Lyrics

annamE nAn enna seivEn

raagam: tODi


Aa:S R1 G2 M1 P D1 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S

taaLam: Adi Composer: Ghanam Krishna Aiyyar Language:

pallavi

annamE nAn enna seivEn paNDu pazhagi arumai arindurai avanE ennai marndAl

anupallavi

mannar pugazhum nuNAvE tannil vAzhum engaL mahipan muttiayyan aruL mahopAlan kannal mozhiyellAkki rAma bhadrEndra sAmi kanavilum ninaivilum kavaDu sheidAl

caraNam 1 enna kAraNamO arivEnO enna pAvam sheidirundEnO mighak-kAma sannatam koNDu talai shuTriATTit-tazhal pOl uDalum kodikkudE cinna vayadil nannayamAi vegu unnatamAi metta ninnayamAghavE shonna visESangaLellAm kai pOTTuk-koDuttu innEram anItam sheida caraNam 2 dAtu pirAdillaiyE peN pirandum tayangit-tiriyat-talaiyil brahma dEvan EdO vidhittiruppAnO vidhi vasham ennennamO ariyEnE bhUtalattiL uLLa mAdargaL shonnadai bOdhanaiyAi eNNi tOtakam sheidennai bhEdakamAgi ninaippArO avarkkini AdaravAr bAdhaki nIyE shollaDi caraNam 3 ettanai pEruavAghi vandirundAlum ellOru enakku sariyO engaL vaLLi muttu vElarai ennALumpaNindippOdu mODi sheivadEdu jyAyamO avar viddaiyellAm sheidu kuTram enmIdil shuamattu manadil ninaittellAkki rAma- bhadra svAmi ini mElAghilum aNaittiNanga en manat-tuyaram tIrum

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page