top of page

anbu koNDennai - Lyrics

anbu koNDennai

raagam: Arabhi


Aa:S R2 M1 P D2 S Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: cApu Composer: M.M.DanDapaaNi DEshikar Language:

pallavi

anbu koNDennai ANDaruL angayarkkaNNi

anupallavi

inba nal vAzhvinilE izhishol pughAmalE innal tanai aghaTri IDETra vENDum tAyE

caraNam munnam enakkaLitta tanmaiyinAl agham mukhamalarndEn ninadaruL viyandEn tonmai marakatamAit-tulangum pashum kiLiyE tUya Arabhi tannil tOnri uraibavanE

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page