top of page

aLLi uNDiDalAm - Lyrics

aLLi uNDiDalAm

raagam: kAmavardhani


Aa:S R1 G3 M2 P D1 N3 S Av: S N3 D1 P M2 G3 R1 S

taaLam: Adi Composer: K.S.Krishnamurti Language:

pallavi

aLLi uNDiDalAm vArIr ellOrum teLLamudAgiya shentamizh tEnai

anupallavi

uLLamellAm kalai veLLattAl nanaiya uvagai koNDu Anandak-kaNNIr soraiya

caraNam 1 vaLLuvan maraiyum maNImEkhalaiyum vaLaiyAdhipatiyum kuNDalakEsiyum viLLudarkk-aridAna silappadhikArakamum vilai madippillA intAmaNiyum maTradum uNDu caraNam 2 kaL tuLirkkum malark-kavitaigaLum kaNDOr karuttaik-kavarum pala kAviyangaLum kalai veLLam pOl inguNDu viruppamuLLOr vandu vETrumaiyinri Etrip-pOTri magizhndu

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

תגובות


bottom of page