top of page

ADuvAr dinam - Lyrics

ADuvAr dinam

raagam: aThANA


Aa:S R2 M1 P N3 S Av: S N3 D2 P M1 P G3 R2 S

taaLam: Adi Composer: K.J.Govindarajan. Language:

pallavi

ADuvAr dinam ADuvAr ambalam tannil citsabEshan naTanam

anupallavi

pADuvAr padan pADuvAr bhaktargaL kUTTamuDanE tiru vAcakam (jati) tajjham taNatta jhaNutta taNatta jhaNutta dhIm takundari kiTataka (twice) takundari kiTataka tattit-taLAngutOm takadhit-taLAngutOm takadhikau taLAngu

caraNam tEDuvAr iruvar ingum angumAi kUDuvAr dEvar kUTTamadil nADuvAr nAraNanum ayyanum nandi tatOm enru

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

תגובות


bottom of page