top of page

aDiyavar virumbum - Lyrics

aDiyavar virumbum

raagam: kuntalavarALi


Aa:S M1 P D2 N2 D2 S Av: S N2 D2 P M1 S

taaLam: Adi Composer: A.S.Krishnamurti & Shanta Radhakrishnan Language:

pallavi