top of page

Adi madhyAnandanukku - Lyrics

Adi madhyAnandanukku

raagam: asAvEri


Aa:S R1 M1 P D1 S Av: S N2 S P D1 M1 P R1 G2 R1 S

taaLam: aTa Composer: GOpaalakrishna Bhaaratiyaar Language:

pallavi

Adi madhyAnandanukku mangaLam Ananda nandanArkku mangaLam

anupallavi

pAdi mati nadiyum pAmbum puli uriyum shOdikkuzhaiya maNiyum tulanga-varuL puRiyum

caraNam 1 shilaiyai vaDivazhagirc-shiranda orupeN Akki shilai vaLaitta parashurAman garvattaip-pOkki malaiyai shumandu peru maDuvil orukAl tUkki mA naTanangaL sheida mAyamA lIlai sheida caraNam 2 gurupara nAtharukkum kuram aghaTpAgharukkum aruNagiri nAthanukkaruL shei vishAkarukkum oru murugAvena uLam kaLittavarukkum umbar kOnukku ughanda uyara racinattanda caraNam 3 sharkkarai mukkani aval tamai nughar nAtharukkum sakala dEvar tamakkum sakala vasukkaLukkum pakkuvamAgha vidaip-pADum sangItarukkum bhAramaghaTTum pangaiyap-pAvaiyarkkum vicaya

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page