top of page

accapurAla yamunalopala - Lyrics

accapurAla yamunalopala

raagam: sArangA


Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S

taaLam: Adi Composer: Annamaacaarya Language:

pallavi

accapurAla yamunalOpala iccagici bhujiyinciti krSNa

caraNam 1 UrugAyalunu noddikachaddulunu nAragimpucunu nandarilO sAre bAlula sarasAla tODa kOri chavulu goNTivi krSNA caraNam 2 Akasambuna kApura mukhyulu nAkalOkapu nAndulunu kaikoni yagjnakartai AtaDani jOka goniyADa jokkiti krSNA caraNam 3 pEyalu lEvu piluvuDanucu kOyani nOrangUtalunu mAyala brahmamu matamu meccucu cEyani mAyalu sEsiti krSNA

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page