top of page

abhinava vidyAtIrtha - Lyrics

abhinava vidyAtIrtha

raagam: nATakuranji


Aa:S R2 G3 M1 N2 D2 N2 P D2 N2 S Av: S N2 D2 M1 G3 M1 P M1 G3 R2 S

taaLam: rUpaka Composer: D.Pattammal Language:

pallavi

abhinava vidyAtIrtha guru mahA sannidAnam AnandAmrta sAgaram shrI

anupallavi

abhiSEkhapriya sundaramaulIsha upAsan aDiyArkkaruL seidiDum ApadbAndhanan shrI

caraNam kANum kaN pArvaiyinil karuNai oLi vIsum kANbOr tam uLLam paravashamighavAgum nANum anbar tam kali nalindiDa seyyum nAdamaya shrI shAradApITha sadguru

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page